•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Türkçe & Yabancı
Dizinler

Terminoloji

Dizin Nedir?

Web Dizinler insan eliyle oluşturulan veritabanları ve kataloglardır. Dizinler özellikle belirli bir ürünü veya sektörü araştırmak için arama motorlarından yapılacak aramalara oranla daha kaliteli sonuçlar verebilir. Ayrıca birçok arama motorunun da kaynak olarak belirli web dizinlerini kullanması dizinlerin önemini ortaya koymaktadır.

Web Dizinlerin Yapısı

Web dizinler kategorisel bir yapıya sahiptir. Sektörler ana kategorileri oluşturmak şartıyla her bir ana kategori altında alt kategoriler bulunur. Birçok alt kategori altında da başka kategoriler bulunabilir. Kategorilerin anlaşılabilir, kolay gezinilebilir, ilişkili ve belirli bir hiyerarşiye sahip olması şarttır.

 

Web Dizinlerin işleyişi

Web dizinlerde her bir kayıt ilgili olduğu kategori altına web sitesi sahibi tarafından kaydedilir. Kayıtlar kategori editörü tarafından incelenir, geçerliliği kontrol edilip, onay verilerek yayına alınır.

Eğer kaydetmek istediğiniz web sitesinin ilgili olduğu bir kategori bulamazsanız; kategori önerme linki de yoksa bu durumu editörlere iletebilir ve bir öneride bulunabilirsiniz. Bu öneriniz editörler tarafından değerlendirilir ve uygun bulunduğunda sisteme dahil edilebilir.

En önemli Dizinler

Web dizinlerinden en önemlileri Dmoz.org ve Yahoo'dur. Google, AOL, Netscape ve Lycos kaynak olarak Dmoz.org’u, AltaVista ve Yahoo ise Yahoo dizinini kullanır. Her bir arama motoru belirli aralıklarla bu dizinlerdeki verileri tarar, alır  ve kendine uygun ekleme ve güncellemeleri yaparak kullanır.


ISP Özel Güvenlik firması